صفحه اصلی > درباره ما > شرح وظایف 
تقویم
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1799
 بازدید امروز : 355
 کل بازدید : 443489
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
شرح وظایف

جلسه 135 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، مورخ 1389/6/7

1- پيشنهاد سياست‌هاي كلان و برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت آمار و اطلاعات حوزه‌هاي علميه، به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه.

2- سياست‌گذاري اجرايي، برنامه‌ريزي، هماهنگ‌سازي، نظارت و ارزيابي آمار و اطلاعات حوزه‌هاي علميه، در چارچوب سياست‌هاي كلان و مصوبات شوراي عالي.

3- طراحي، استقرار و بهسازي نظام جامع آمار و اطلاعات حوزه‌هاي علميه.

4- تدوين استانداردهاي توليد، انتقال، پردازش، تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات حوزه‌هاي علميه.

5- برنامه‌ريزي و هماهنگ‌سازي جريان داده‌ها و اطلاعات حوزه‌هاي علميه.

6- همكاري با مركز فن‌آوري اطلاعات حوزه‌هاي علميه، در طراحي، تهيه، توليد و پياده‌سازي سامانه مكانيزه آماري.

7- نظارت فني وارزش‌يابي طرحها،برنامه‌ها،فعاليتها،اقلام وشاخصهاي آماري حوزه‌هاي علميه،ازنظر كارايي واثربخشي

8- تهيه و توليد گزارشهاي رسمي آماري توصيفي، تحليلي، عمومي و اختصاصي مورد نياز واحدهاي حوزوي و سازمانهاي ملي و بين‌المللي، و ارائه آن در چارچوب مصوبات و با رعايت طبقه‌بندي‌هاي مربوطه.

9- پيشنهاد سطوح صلاحيت دسترسي كاربران به اطلاعات، با مشاركت معاونتها، به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه، و اجراي آن پس از تصويب.

10- اعمال مديريت متمركز در تهيه، جمع‌آوري و ارائه آمار و اطلاعات حوزه‌هاي علميه.

11- طراحي دوره‌هاي آموزشي مورد نياز نظام جامع آمار و اطلاعات حوزه‌هاي علميه.

12- انجام مطالعات و پژوهشهاي مرتبط با توسعه نظام آماري مورد نياز حوزه‌هاي علميه.

13- همكاري با سازمانهاي آماري كشور، در سياست‌گذاري نظام آماري و اصلاح اقلام و شاخصهاي آماري.

14- تشكيل و برگزاري جلسات مركز آمار و اطلاعات حوزه‌هاي علميه.

15- تهيه، تدوين و بررسي قوانين و مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با آمار و اطلاعات حوزه‌هاي علميه، و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي.

16- تهيه و تنظيم برنامه و بودجه ساليانه، و پيشنهاد به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه.

17- تهيه و تنظيم گزارش عملكرد، به صورت دوره‌اي و موردي، و ارائه به مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه.

18- انجام ساير وظايف محوله از سوي مدير مركز مديريت حوزه‌هاي علميه.