صفحه اصلی > دانسته های آماری > واژگان آماری 
تقویم

سالنامه آماری تبلیغ و تهذیب
به زودی سالنامه آماری تبلیغ و تهذیب حوزه های علمیه توسط واحد آمار منتشر خواهد شد.
 ١١:٢٦ - پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

تهیه سالنامه آماری پژوهش سال 1397
سالنامه آماری پژوهش در فصل تابستان 98 توسط واحد آمار دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی تدوین و منتشر گردید.
 ١٣:٤٦ - يکشنبه ٢١ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

تهیه سالنامه آماری آموزش سال تحصیلی 97-96
سالنامه آماری آموزش سال تحصیلی 97-96 توسط واحد آمار دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی در تابستان 98 تدوین و منتشر گردید.
 ١٢:٤٤ - يکشنبه ٢١ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

تهیه گزارش آماری مبلغین مستفر و هجرت روستاهای بالای 200 خانوار
گزارش آماری مبلغین مستقر و هجرت روستاهای بالای 200 خانوار در فصل بهار 98 توسط واحد آمار دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی تدوین و منتشر گردید.
 ١١:٤٢ - يکشنبه ٢١ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

تهیه گزارش آماری تکمیلی از آمار سرشماری سال 95
گزارش آماری تکمیلی از آمار سرشماری سال 95 در فصل بهار 98 توسط واحد آمار دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی تهیه و منتشر گردید.
 ١١:٢٤ - پنج شنبه ٦ تير ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2102
 بازدید امروز : 111
 کل بازدید : 609080
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
واژگان آماری

معادل فارسی

تعریف

واژه لاتین

آمار

آنالیز داده‌های شماره‌گذاری شده به خاطر تحقیق ، تصمیم یا اطلاعات ارتباطی نامعلوم

Statistics

جامعه

تمام اعضای یک گروه خاص

Population

نمونه

زیرمجموعه‌ای از جامعه است. نمونه‌ای از مجموعه مشاهدات ارائه شده که فقط قسمتی از جامعه است

Sample

داده

اطلاعات ، واقعیتها یا اشکال بیان کننده برآورد ، رکوردها ، آماره و غیره. که نتایج به آن ارجاع داده می‌شود

Data

فراوانی

گروهی از اعداد که حوزه‌ای اتفاق افتاده است

Frequency

آمار توصیفی

عددی که ویژگی بخصوص از مجموعه داده‌ها را بیان می‌کند

Descriptive Statistic

آمار استنباطی

روشی برای بدست آوردن نتیجه درباره جامعه غیر قابل شمارش با استفاده از برآوردهای نمونه و احتمال

Inferential Statistic

استنتاج

استدلال از کل به جزء رسیدن

Deductive

استقرا

روشی که اثبات قضیه را برای همه اعداد صحیح بزرگتر یا مساوی عدد اول بهبود می‌بخشد یا اثبات آن عدد صحیح که تمام اعداد بعدی را می‌دهد، باید اعداد پشت سرهم گرفته شوند

Induction

محاسبات

تعیین بعضی چیزها با استفاده از ریاضیات

Calculation

دسته

طبقه‌بندی یا تقسیم‌بندی یک طرح دسته‌بندی

Category

بلوک

اصطلاحی که بکار برده می‌شود در طرح آزمایش مربوط به گروههای مشابه از واحدهای مشابه از واحدهای آزمایشی (اغلب اشیا) که در صورت لزوم آزمایشگر را قادر به تفکیک طرح و حذف کردن متغیرهای غیر اصلی می‌سازد

Block

فراوانی تجمعی

تقسیم‌بندی نمونه‌ای از مشاهدات با تعدادی از دسته‌ها به اضافه تعداد مشاهدات در هر دسته

Frequency distribution

اندازه نمونه

تعداد اشخاص مورد تحقیق

Sample size

توزیع فراوانی تجمعی

جدولبندی نمونه مشاهداتن بصورت اعداد کمتر از مقادیر خاص می‌باشد

Cumulative distribution

مستطیلی

یک شکل پهن با طرفین راست و چهار زاویه 90 درجه

Rectangular

چاولگی

نبودن تقارن در توزیع احتمال

Skewed

توزیع متقارن

توزیع فراوانی یا توزیع احتمالی استا که نسبت به مقدار مرکزی متقارن است

Symmetrical distribution

شکل ناقوسی (شکل زنگوله‌ای) توزیع فراوانی که دارای شکل ظاهری زنگ در مقطع عمودی است

Bell shaped

 

   

میانگین

اندازه مکان یا مقدار مرکزی ، میانگین حسابی ، میانگین هندسی ، میانگین هارمونیک فرمهای مختلف میانگین هستند

Mean

میانه

مقداری که مجموعه مشاهدات دسته‌بندی شده را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند وقتی مشاهدات فرد باشد عدد وسطی میانه است. وقتی تعداد مشاهدات زوج باشد مقدار میانه ، معدل دو مقدار وسطی است

Mediam

مُد

مقداری که بطور متناوب در مجموع مشاهدات ظاهر می‌شود و اغلب بصورت اندازه مکان بکار می‌رود. در بیشتر در داده‌های عددی حاصل می‌شود

Mode

صدک

مجموعه تقسیماتی که یک سری مقادیر پیوسته را به 100 قسمت تقسیم کند و آن نقطه‌ای در زیر درصد بیان شده برای مشاهدات قرار دارد

Percentile

دهک

بر پایه عدد 10 ، کسری با اعشار 10 یا بعضی توان‌های 10 که با نقطه دهم قبل از اعشار نمایش داده می‌شود

Decimal

اعشار

نقطه‌ای که زیر آن کسر بیان شده قرار دارد

Fractile

بی‌نهایت

آخرین ، دورترین ، در ریاضیات 1- مقدار اولی یا نهایی یک نسبت - 2- اکسترمم ، مقدار ماکزیمم یا مینیمم تابع. در ریاضیات مقدار مد نقطه بی‌نهایت تابع است

Extreme

نمره

یک مقدار یا جمع‌شمارش ، یک درجه یا نرخ در یک امتحان یا آزمایش ، یک عدد نشاندهنده کیفیت که اغلب براساس یک واحد اختیاری می‌باشد که در آن 100 به معنی کمال در ویژگی معین می‌باشد

Score

انحراف

مقداری که با آن یک عدد متفاوت است از میانگین یا دیگر مقدار قابل مقایسه

Deviation

 

   

دامنه

اختلالات بین بزرگترین و کوچکترین مجموعه داده‌ها بیانگر دامنه می‌باشد

Range

فضای نمونه

فضای نمونه لیست کاملی از تمان برآمدهای ممکن آزمایش است

Sample space

پیشامد

یک مجموعه از برآمدهای آزمایش ، یک زیر مجموعه از فضای نمونه

Event

انتخاب

تصمیم ، انتخاب مشاهده انفرادی که از نمونه بدست آمده از مرحله دیگر با مکانیزم تصادفی مناسب بکار رفته در باقیمانده اعضای جامعه

Select

احتمال

احتمال نتیجه یک توزیع کمی رویداد مورد علاقه از پیش‌آمد خاص. احتمال معمولا بیان می‌شود در مقیاس صفر یا یک. پیش‌آمد کمیاب با احتمال بسته0 و پیشامد خیلی متداول بسته با 1 دارد

Probability

تصادفی

تغییریافته با شانس ، مشخص کردن با فاکتورهای دیگر

Random

قابل شمارش

با شمارش بدست آوردن

Countable

مقیاس

تخمین زدن با مقایسه ، اندازه (بعد

Measure

متغیر تصادفی

عمل همبسته که مقدار نمره‌های فرد با هر برآمد از آزمایش

Random variable

تابع احتمال

توزیع احتمال ، مجموع تابع احتمال ، متغیرهای تصادفی گسسته از لیست احتمال‌های همبسته با هر مقدار ممکن

Probability function

تابع چگالی احتمال

تابع چگالی احتمال از یک متغیر تصادفی پیوسته تابعی است که می‌تواند تابع اولیه را بدهد که احتمال آن متغیر تصادفی مقدار فاصله را می‌دهد

Probability density distribution

 

   

دوجمله‌ای

دارای دو عبارت که بوسیله عللامت جمع یا منها به یکدیگر مرتبط می‌شوند، ترکیبی از دو عبارت

Binomial

اتفاقی

شانسی حاصل شدن، تصادفی

Stochastic

محور

یک خط مستقیم تصوری یا واقعی که بر آن اشیا می‌گردند یا تصور می‌شود که به دور آن گردش می‌کنند

Axis

همبستگی

عبارت کلی برای رابطه بین متغیرهای دوگانه

Correlation

رابطه

یک عبارت کلی است که برای توصیف ارتباط بین دو متغیر بکار می‌رود. اساسا هم معنی با همبستگی است

Association

پیش‌بینی

گفتن از آینده ، یک اتفاق در آینده

Predict

خارج از حد

نسبتا دور از نقطه مرکزی ، دور

Outlying

جایگزین

اتفاقی که با برگشت‌ها انجام می‌شود

Alternative

بحرانی

خطری یا ریسکی. ناحیه بحرانی از یک آزمایش آمار که آن راهنمایی می‌کند برای رد یک فرضیه بی‌اثر. و مقدار بحرانی مقداری که با آمار محاسبه شده از داده های نمونه مقایسه شده و هنگام تصمیم باید فرضیه بی‌اثر رد شود

Critical

علامت

مشخصه ، به معنی عمل مشخص کردن. آزمون علامت ، روش آماری که برای مجموعه‌ای از مشاهدات حاصل می‌شود درP-Value نسبت به بعضی فرضها ، مثالهای آن شامل آزمون t استودنت ، آزمون Z و آزمون علامت دار ویلکاکسون است

Signficant

تیمار

عمل ، بررسی یا بحث نامشخص شیء

Treatment

رتبه

یک ترتیب منظم ، موقعیت بالا در جامعه

Rank

گشتاور

مقداری که احتمال توزیع متغیرهای تصادفی را مشخص می‌کند

Moment

پارامتر

یک مشخصه عددی از یک جامعه یا یک مدل

Parameter

علامت

علامت یا نشانه‌ای که دارای معنی مشخص و پذیرفته شده است

Sign

اِنوا

کلمه‌ای که از حرف اول کلمات دیگری ساخته شده برای تحلیل واریانس

ANOVA

مقدار مرکزی

گرایش مرکزی مثل: میانگین ، مُد و میانه

Central value

توان آزمون

احتمال رد فرض صفر وقتی فرض صفر درست نیست

Power of test

همگن

شامل چند مقدار مساوی از علاقه‌ها (اغلب یک واریانس)

Homogeneity

گروههای کنترل

یک آزمایش درجایی که عاملهای متغیر کنترل می‌شوند تا این امکان را بوجود آورند که نتایج یک عمل را در یک لحظه مشاهده کنند. گروههای کنترل یک استاندارد مقایسه برای مطابقت دادن یافته‌های یک آزمایش هستند

Control groups

خطای نوع اول

خطایی که نتیجه می‌دهد وقتی که فرض صفر به دروغ پذیرفته نمی‌شود، رد فرض صفر با فرض درست بودن آن

Type I error

چندگانه

شامل قسمتها یا اجزای بسیاری ، بیشتر از یک یا یک بار

Multiple

دقیق ، مشخص

دور از اشتباه

Accurately

خطای نوع دوم

پذیرش فرض صفر با فرض غلط بودن فرض صفر

Type II error

ترکیب

مجموعه‌ای از اعداد که بدون در نظر گرفتن نظم مرتب شود

Combination

منبع : دانشنامه رشد