منو اصلی
ثبت اقدامات بدیع مدیران

فرم اقدامات بدیع مدیران مدارس علمیه


تذکرات:

  • 1-لطفا به فارسی تایپ نمایید.
  • 2-در صورت نبودن فعالیت های درخواستی از شما ،در خانه مربوطه کلمه (ندارد)را تایپ نمایید.
  • 3-هیچ کدام از خانه ها نباید خالی بماند.
  • 4-در صورت به وجود آمدن هر گونه مشکل با شماره 02537255890داخلی 267تماس حاصل نمایید.

استان *
شهر **
نوع مدرسه *
کد حوزه **
نام مدرسه/مرکز تخصصی **
نام و نام خانوادگی مدیر **
تلفن همراه مدیر
سطح فعالیت عنوان فعالیت ارسال مستندات توضیح فعالیت حداکثر 500کاراکتر
سطح یک آموزش

**
تهذیب

**
پژوهش

**
تبلیغ

**
امور طلاب

**
سطح دو آموزش

**
تهذیب

**
پژوهش

**
تبلیغ

**
امور طلاب
**
سطح سه آموزش

**
پژوهش

**
تهذیب

**
تبلیغ

**
امور طلاب

**
سطح چهار آموزش

**
پژوهش

**
تهذیب

**
تبلیغ

**
امور طلاب

**
متن امنیتی : متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*