صفحه اصلی > تعاریف و مفاهیم > استاندارد سازی واژگان حوزوی > مفهوم استاندارد سازی 
تقویم
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1848
 بازدید امروز : 165
 کل بازدید : 474257
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
مفهوم استاندارد سازی
 
استاندارد سازی مفاهیم آماری حوزوی بدین معنی است که مفاهیمی که در فعالیتهای حوزوی مورد استفاده قرار می گیرند مثل طلبه، استاد، مبلغ، پژوهش و پژوهشگر و... طوری تعریف شود که بتوان آن را شمارش نمود.
 بنابر این تعاریف مرسوم (تعریف با استفاده از حد و رسم) برای هر یک از این واژه ها ممکن است مورد استفاده آماری قرار نگیرد زیرا ممکن است تعریفی از یک مفهوم به قصد شناسایی توسط نهادی خاص مثل معاونت آموزش یا پژوهش یا ... انجام گیرد ولی همین تعریف در مواجهه آماری قابل شمارش و مقایسه پذیر با دیگر نهادها نباشد. به عبارت دیگر تعاریف آماری "سنجشی" هستند نه "ارزشی مطلق".
استانداردسازی مفاهیم آماری به عنوان یک ابزار برای رسیدن به دید آماری بررسی می شود. این ابزار به مدیر و برنامه ریز این کمک را می کند که با استفاده از آن بتواند مواد مورد نیاز مدیریتی خویش را محاسبه کرده و برنامه جامع مدیریتی خویش را بر آن پایه ریزی کند.
 مرکز آمار و اطلاعات حوزه به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام آماری حوزوی، در راستای اجرای قوانین و پاسخگویی به نیازهای مدیریتی، همواره در تلاش است که به اقدامات اساسی یکسان سازی و استاندارد کردن تعاریف آماری حوزوی بپردازد. این مرکز مسئولیت تهیه تعاریف و تعیین مفاهیم و معیارها و طبقه بندی های آماری را بر عهده دارد که به تبع آن برای انجام آمار گیریهای از تعاریف و مفاهیم، روشها و معیارها و طبقه بندی ها از آن استفاده نماید. 
بخش مهمی از اختلافهای موجود در نتایج طرحها و گزاشهای آماری، ناشی از یکسان نبودن تعاریف و مفاهیم آماری مورد استفاده در دستگاه های تولید کننده آمار است که این موضوع موجب بروز مشکلات متعددی از قبیل عدم قابلیت مقایسه پذیری و جمع پذیری آمارها در سطح حوزه (ملی و بین المللی)، عدم امکان استفاده از سری های زمانی، اتلاف منابع مالی و انسانی و در نهایت کاهش اعتماد عمومی نسبت به آمار منتشره می شود.
 اهمیت این مسئله ایجاب می کند، که تمامی بخش های مختلف حوزه های علمیه تعاریف داخلی مربوط به خود را به کمک متخصصین مرکز آمار و اطلاعات حوزه های علمیه، استاندارد ساخته ، تا اولا فقط یک تعریف در حوزه از مفهومی خاص جهت آمار گیری وجود داشته باشد و دوم این که رویه واحدی و قابل مقایسه ای برای شمارش مصادیق آن مفهوم وجود داشته باشد.
 
اقدامات مرکز آمار حوزه در این راستا :
-مطالعات و جلسات متعدد با کارشناسان و نمایندگان مختلف حوزوی
-تهیه پیش نویسی از تعاریف حوزوی با همکاری مرکز آمار ایران در جلسات متعدد
-معین کردن نمایندگان مربوطه و دعوت از ایشان، برای شرکت در جلسات کارشناسی
در این راستا، مرکز آمار و اطلاعات حوزه بعد از انجام مطالعات و جلسات متعدد با کارشناسان و نمایندگان مختلف حوزوی، و تهیه پیش نویسی از تعاریف حوزوی با همکاری مرکز آمار ایران در جلسات متعدد و مشخص شدن نمایندگان مربوطه، در مرحله سوم یعنی دعوت از نمایندگان و تصویب اولیه واژگان قرار دارد.